Podopieczni

Nasze Stowarzyszenie pomaga 34 dzieciom niepełnosprawnym oraz 70 dzieciom zdrowym.

Wojciech W.

Data urodzenia: 2003r.

W wieku 3,5 lat u Wojtka został stwierdzony autyzm wczesno-dziecięcy i całościowe zaburzenia rozwojowe. Wojtek uczęszcza do I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Toruniu. Jest to klasa dla dzieci z autyzmem. Najgorszym problemem u chłopca jest brak mowy. Przez co bardzo się denerwuje. Wojtek chętnie chodzi do szkoły. Jest dzieckiem wrażliwym. Ma swoje lepsze i gorsze dni. Nie lubi hałasu i bardzo głośnej muzyki. Cicha muzyka klasyczna bardzo go uspokaja i wycisza. Lubi grać w piłkę oraz tańczyć. Mimo choroby jest radosnym i uśmiechniętym dzieckiem. Jest wspaniałym i kochanym synkiem.

Aleksandra M.

Data urodzenia: 2003 r.

Choruje na wodogłowie-pozapalne. Urodziła sie z wrodzoną posocznicą, wrodzonym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, drgawkami, zapaleniem płuc, niewydolnością oddechową i niedokrwistością. Po długim leczeniu szpitalnym powstało wodogłowie-pozapalne. Na odziale noworodkowym na ktorym spedziła 4 miesiace, była leczona 12 róznymi antybiotykami i miała przetaczaną krew. Na oddziale chirurgicznym została leczona operacyjnie wodogłowia pozapalnego - implatacja zastawki medium pressure. Po operacji stan dziecka sie poprawił . W wieku 6 lat przeszla operacje wymiany drenażu komorowego oraz otrzewnowego. Dzieki rechabilitacji nabrała sprawności ruchowej, wymaga obserwacji chirurgicznej, neurologicznej, okulistycznej i rodzicielskiej opieki w codziennym życiu. Ola chodzi do szkoły, kontakt z dziecmi wzmacnia jej wszystkie sprawności.

Karolina N.

Data urodzenia: 2002 r.

Urodziła się z wrodzoną chorobą genetyczną, która nazywa się Karłowatością Diastroficzną. Chorobę ta charakteryzuje niski wzrost, krótkie kończyny dolne i górne oraz stopy końsko-szpotawe. Mając 14 miesięcy przeszła w Poznaniu pierwszą operację na stopy końsko-szpotawe, aby mogła chodzić. Kolejną operację miała w 2007r. W przyszłości czekać ją będzie operacja na biodra, są one inaczej ukształtowane niż u zdrowego człowieka. Obecnie córka chodzi na ugiętych kolanach, kołysząc się. W tej chwili Karolina ma 11 lat i jej wzrost nie przekracza 100cm.

Piotr P.

Data urodzenia: 1995 r.

Ma zdiagnozowany autyzm z nasileniem funkcji komunikacyjnej i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Sprzężone zaburzenia w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, a także funkcji poznawczych utrudniają mu korzystanie z procesu dydaktycznego w klasie. Piotr wymaga specjalnych form i metod oddziaływań. Od czwartego roku życia systematycznie uczestniczył w indywidualnych zajęciach z pedagogiem i logopedą we Włocławku, a obecnie nadal są kontynuowane zajęcia logopedyczne na terenie szkoły. Piotruś był pod opieką neurologa, a obecnie psychiatry w Toruniu.

Jakub B.

Data urodzenia: 1995 r.

Jakub jest dotknięty autyzmem wczesnodziecięcym zdignozowanym w 1998 roku. Wymaga stałej opieki, rehabilitacji i edukacji. Chętnie bierze udział w turnusach rehabilitacyjnych i okresowych terapiach w Toruniu i Słupsku, oraz zajęciach podnoszących samodzielność.

Dominik B.

Data urodzenia: 1999 r.

Adhd, upośledzenie w stopniu umiarkowanym.

Dawid B.

Data urodzenia: 2004 r.

Adhd, upośledzenie w stopniu umiarkowanym.

Joanna P.

Data urodzenia: 1977 r.

Chora na zespół Downa.

Marysia L.

Data urodzenia: 2006 r.

Wada serca pod postacią Tetralogi Fallota. Alergie pokarmowe i wziewne.

Zofia L.

Data urodzenia: 2007 r.

Dziecko po zroście ubytku międzyprzedśionkowego PFO oraz astmą wieku dziecięcego.

Marcelina M.

Data urodzenia: 2004 r.

Niepełnosprawność od 2006r, choruje na cukrzycę typ 1 od stycznia 2010r, leczenia przy pomocy pompy insulinowej.

Mateusz M.

Data urodzenia: 1997 r.

Niepełnosprawność od 2000r, choruje na cukrzycę typ 1 od stycznia 2012r, epilepsja.

Kacper U.

Data urodzenia: 2001 r.

Autyzm wczesnodziecięcy.

Mateusz L.

Data urodzenia: 1994 r.

Mózgowe porażenie dziecięce.

Anna Ż.

Data urodzenia: 1987 r.

Dziecięce porażenie mózgowe.

Wiktoria O.

Data urodzenia: 2004 r.

Cukrzyca typu I.

Mateusz O.

Data urodzenia: 1988 r.

MPD, epilepsja, astma.

Beata K.

Data urodzenia: 1994 r.

Upośledzenie umysłowe.

Roksana M.

Data urodzenia: 2002 r.

Roksana przebywa w rodzinie zastępczej. Dziecko ma zespół Downa i stan po operacji stopy końsko-szpotawej. Roksana jest systematycznie leczona w poradniach: neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, pulmonologicznej i laryngologicznej. Wymaga ciągłej rehabilitacji.

Kacper Z.

Data urodzenia: 2007 r.

Kacperek choruje na zespół Lescha-Nyhana. Choroba ta objawia się obniżonym napięciem mięśniowym, ruchami mimowolnymi oraz lekkim opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Do tego organizm Kacperka wytwarza zwiększone ilości kwasu moczowego, co może prowadzić do kamicy nerkowej, dlatego Kacperek musi być pod stałą opieką nefrologa, jednocześnie leczenie Kacperka nadzoruje neurolog oraz ortopeda. Skutkiem obniżonego napięcia mięśniowego jest to, że Kacperek jeszcze nie siedzi, chociaż bardzo niewiele już brakuje, aby osiągnąć ten cel. Nasz synek przemieszcza się pełzając. Mimo tych problemów jest dzieckiem niesamowicie pogodnym i bardzo ambitnym, stara się być jak najbardziej samodzielny. Chętnie współpracuje z rehabilitantami i terapeutami. Wie, że musi dużo ćwiczyć, aby mógł i umiał jak najwięcej czynności wykonywać sam. Mimo trudności z poruszaniem i ruchami mimowolnymi raczek i nóg, Kacperek uwielbia zabawy i zadania manualne, jest w tym bardzo cierpliwy i tak bardzo się stara, aby ułożyć drewniane puzzle, trafiać do odpowiednich otworków zabawkami, czy malować na kartce, mieszcząc się na niej. Uwielbia zabawy z innymi dziećmi, rzucać piłką, czy balonikiem. Mamy nadzieję, że nasz trud i determinacja pozwolą synkowi w przyszłości samodzielnie zatroszczyć się o siebie, spełniając swoje i nasze marzenie.

Łukasz D.

Data urodzenia: 1997 r.

Niedowidzenie.

Monika D.

Data urodzenia: 2006 r.

Wada wzroku.

Bartosz B.

Data urodzenia: 1999 r.

Niedowidzenie i zchorzenie neurologiczne.

Julia G.

Data urodzenia: 2006 r.

Krzywica hipofosfoitemiczna, niskorosłość.

Julian J.

Data urodzenia: 2007 r.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie.

Krystian R.

Data urodzenia: 2001 r.

ADHD, zapurzenia psychiczne.

Michalina K.

Data urodzenia: 2003 r.

MPD, zaburzenia psycho-ruchowe, niedoczynność tarczycy, nadwzroczność.

Monika R.

Data urodzenia: 2008 r.

FAS - wada serca.

Dominik K.

Data urodzenia: 2006 r.

ADHD i padaczka.

Klaudia B.

Data urodzenia: 2001 r.

Astma oskrzelowa.

Norbert B.

Data urodzenia: 1997 r.

Padaczka.

Mateusz W.

Data urodzenia: 2000 r.

ADHD.

Jakub O.

Data urodzenia: 1995 r.

Atopowe zapalenie skóry.