Podopieczni

Nasze Stowarzyszenie pomaga dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom zdrowy. W sumie ok. 60 osobom.    

Wojciech W.

Data urodzenia: 2003r.

W wieku 3,5 lat u Wojtka został stwierdzony autyzm wczesno-dziecięcy i całościowe zaburzenia rozwojowe. Wojtek uczęszcza do I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Toruniu. Jest to klasa dla dzieci z autyzmem. Najgorszym problemem u chłopca jest brak mowy. Przez co bardzo się denerwuje. Wojtek chętnie chodzi do szkoły. Jest dzieckiem wrażliwym. Ma swoje lepsze i gorsze dni. Nie lubi hałasu i bardzo głośnej muzyki. Cicha muzyka klasyczna bardzo go uspokaja i wycisza. Lubi grać w piłkę oraz tańczyć. Mimo choroby jest radosnym i uśmiechniętym dzieckiem. Jest wspaniałym i kochanym synkiem.

Dominik B.

Data urodzenia: 1999 r.

Adhd, upośledzenie w stopniu umiarkowanym.

Dawid B.

Data urodzenia: 2004 r.

Adhd, upośledzenie w stopniu umiarkowanym.

Marysia L.

Data urodzenia: 2006 r.

Wada serca pod postacią Tetralogi Fallota. Alergie pokarmowe i wziewne.

Zofia L.

Data urodzenia: 2007 r.

Dziecko po zroście ubytku międzyprzedśionkowego PFO oraz astmą wieku dziecięcego.

Kacper U.

Data urodzenia: 2001 r.

Autyzm wczesnodziecięcy.

Anna Ż.

Data urodzenia: 1987 r.

Dziecięce porażenie mózgowe.

Wiktoria O.

Data urodzenia: 2004 r.

Cukrzyca typu I.

Mateusz O.

Data urodzenia: 1988 r.

MPD, epilepsja, astma.

Roksana M.

Data urodzenia: 2002 r.

Roksana przebywa w rodzinie zastępczej. Dziecko ma zespół Downa i stan po operacji stopy końsko-szpotawej. Roksana jest systematycznie leczona w poradniach: neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, pulmonologicznej i laryngologicznej. Wymaga ciągłej rehabilitacji.

Monika D.

Data urodzenia: 2006 r.

Wada wzroku.

Bartosz B.

Data urodzenia: 1999 r.

Niedowidzenie i zchorzenie neurologiczne.

Julia G.

Data urodzenia: 2006 r.

Krzywica hipofosfoitemiczna, niskorosłość.

Dominik K.

Data urodzenia: 2006 r.

ADHD i padaczka.

Klaudia B.

Data urodzenia: 2001 r.

Astma oskrzelowa.

Norbert B.

Data urodzenia: 1997 r.

Padaczka.

Mateusz W.

Data urodzenia: 2000 r.

ADHD.

Krzysztof Sz.

Data urodzenia: r.

Autyzm.